Làn sóng công nghiệp thắp sáng bất động sản 2021

Covid-19 hạ gục nhiều phân khúc bất động sản, song khu công nghiệp, nhà xưởng,