Long An tập trung mở rộng quỹ đất thu hút các nhà đầu tư

Theo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An, dự kiến, trong năm 2021,